środa, 25 maja 2016

Projekotwanie plotki PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi przypadkami.

Budowa ogrodzenia z PCV na plot i bramę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do urzędu nie licząc szczególnych przypadków.

Balustrady plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu oraz proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy balaski PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane sztachety Winylowe na plot i bramę ze sztachet jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy planowane ploty z Winylu na plot i bramę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz